Tandheelkundig implantaat

implant 3d görseli ve öncesi ve sonrası

Implantaten zijn objecten,die op tandwortelsin schroefvorm lijken en die met het kaakbotworden verbonden als één of meerdere tanden ontbreken.

Tegenwoordig zijn er vele soorten implantaten en merken waaruitu kunt kiezen. Hoewel de gebruikte materialen verschillen, wordt over het algemeen titanium gebruikt.

Deze behandeling kan bij elke patiënt, die ouder dan 18 jaar is en die de ontwikkeling van het kin-gezicht heeft voltooid, worden toegepast. Voordat met de behandelingwordt begonnen, wordt de geschiktheid van de patiënt onderzocht. De eerste stap is daarom het nemen van röntgenfoto’s.
De implantatiespecialisten vanonze kliniek kunnen met behulp van de intraorale beelden en de röntgenfoto’s, die door de patiënt worden opgestuurd,het vooronderzoek uitvoeren. Onze patiënten, die voor implantaten uit andere steden of uit het buitenland komen, kunnen gratis gebruikmaken van onze interne transferdienst. Bovendien kunnen onze partnerhotels worden geregeld voor accommodatie tijdens de behandeling. Wij bieden aan alle patiënten zowel voor als na de behandeling 24/7 communicatiemogelijkheden.

Het behandelplan wordt tijdens hetdirecte consult metde patiënt afgerond. De implantaten, die wij in onze kliniek gebruiken, zijn gecertificeerd en de behandeling begint snel met hoogwaardige materialen. Zo kuntu uw mond- en gebitsgezondheid zo snel mogelijk herstellen.

Wat zijn tandheelkundige implantaten?

Implantaten zijn schroeven, die in het kaakbot worden geplaatst en waarop de tandprotheses worden geplaatst. De aangrenzende tanden worden tijdens de behandeling niet beschadigd of afgevijld.Geplaatste implantaatschroeven fungerenals een tandwortel.
Na het aanbrengen kunt u eten en praten zoals met een natuurlijke tand. Enkele van de voordelen van het implantaat zijn:

 • Kan worden gebruikt waar patiënten in de onder- of bovenkaak ontbrekende tanden hebben.
 • Geschikt voor gebruik op plaatsen waar al lange tijd tanden ontbreken.
 • Is een effectieve procedure als alle tanden in de onderkaak van de patiënt ontbreken.
 • Helpt om hetgebit gezond te houden.
 • Er doen zich geen problemen voor bij het eten/drinken
 • Schaadt de aangrenzende tanden niet.
 • Biedt een esthetische en mooie glimlach.

Om de toepassing te kunnen uitvoeren, moet het profiel van de patiënt geschikt zijn en mogen er geen belemmeringen voor de behandeling zijn.

All on 4/6 implantaat techniek

Bij deze techniek, een nieuwe methode voortandheelkundige implantaten van het schroeftype, worden het boven- en onderkaakbotgedetailleerd onderzocht. Vervolgens worden 4 of 6 implantaten in bepaalde hoeken aangebracht. Vooral patiënten zonder tanden kunnen hun mond- en gebitsgezondheid in één dag terugwinnen. Na voltooiing van de behandelingen moeten de patiënten aandacht besteden aan mond-tandhygiëne en routinecontroles.

Bij patiënten zonder behandeltanden wordt voorkomen dat zij niet worden behandeld wegens botinsufficiëntie, botinsertie of sinuslift. Vaste prothesen kunnen dezelfde dag nog worden vervaardigd met de Allon4/6 techniek.

Bottransplantatie (kaakbotpoeder)

Kaakbotpoeder, ook bottransplantaat genoemd, wordt op verschillende manieren verkregen. Het bestaat in een dierlijke, menselijke of synthetische vorm. Het wordt geproduceerd in blokvorm of in de vorm van poeder met kleine deeltjes. Vooral de toepassing van bottransplantaten geniet de voorkeur

 • Als er in het gebied om implantaten aan te brengen onvoldoende bot aanwezig is,
 • Als het gewenst is om te worden gedaan in dezelfde sessie met een tandextractie,
 • Voor pre-implantatie sinusbodem-elevatie,
 • Bij een chronische ontsteking,
 • Als het bot in de mond gesmolten is.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons 24/7 alle vragen over deze behandeling stellen.

Veelgestelde vragen

Geïmplanteerde tanden worden aangebracht op het bot en in het onderste deel van het tandvlees in de mond. Daarom zijn ze niet zichtbaar. Dezelfde situatie zorgt ervoor dat er geen onverenigbaarheid met de aangebrachte tand is.

Het aanbrengen van implantaten is niet voor alle leeftijdsgroepen mogelijk. Er is een vereiste dat patiënten hun botontwikkeling hebben voltooid. De botontwikkelingsfase kan bij jongens tot 18 jaar en bij meisjes16-17 jaar duren. Volwassen patiënten hebben deze fase al doorlopen. Omdat gebitsproblemen vaak bij oudere mensen voorkomen, worden implantaten vaker toegepast bij oudere mensen dan bij andere leeftijdsgroepen.

Een implantaatbehandeling, die door een deskundige tandarts wordt toegepast,geeft positieve resultaten. De patiënt en het gebruikte implantaat zijn echter factoren,die het resultaat kunnen beïnvloeden. De algemene gezondheidstoestand van de patiënt, een juiste diagnose, de verzorging en de reiniging van het implantaat, de juiste chirurgie en de prothese, het type en het merk van het implantaat, overmatig roken en alcoholgebruik kunnen het resultaat beïnvloeden.

Voor een implantaatbehandeling moet het profiel van de patiënt geschikt zijn. Lichamelijke aandoeningen en belemmeringen kunnen in sommige situaties een risico vormen. Behandeling is mogelijk niet mogelijk bij patiënten met hartaandoeningen, bloedstollingsproblemen, reuma, diabetes mellitus, een onjuiste kaakbotstructuur en patiënten, die ongeschikt zijn voor chirurgie.

Daarom doen deskundige tandartsen een vooronderzoek en beslissen zij over de situatie. Als er geen probleem ontstaat, wordt het proces toegepast.