Tanden bleken

lazer diş beyazlatma yapılırken ve öncesi sonrası

Bleken is het proces van het aanbrengen van witmakende gels,dat tot doel heeft de donkere verkleuring van de poreuze glazuurstructuur van de tanden, die op een natuurlijke of onnatuurlijke wijze is ontstaan, te verwijderen. Wittere en gezondere tanden zijn tegenwoordig de wens van iedereen.
Tanden kunnen donkerder worden als gevolg van verschillende factoren. Wanneer dit het geval is, kunnen mensen zich in sociale omgevingen verlegen voelen en niet in staat zijn om te lachen of om zich natuurlijk te gedragen zoals zij willen. Dit kan na verloop van tijd resulteren in een gebrek aan zelfvertrouwen en sociale terugtrekking.

Tanden bleken is een procedure waar tegenwoordig veel mensen een beroep op doen. Het effect van de zich ontwikkelende technologie op medisch gebied is zeer duidelijk. Dit maakt vele opties mogelijk, die bij het bleken van tanden kunnen worden gebruikt. Tanden bleken met een laser is er daar één van.

Onze kliniek biedt u met de hulp van deskundige tandartsen een scala aan whitening-oplossingen voor wittere en heldere tanden.

Wat veroorzaakt de verkleuring van tanden?

Er zijn vele redenen voorde verkleuring van de tanden:

  • Verkleuring door een amalgaamvulling,
  • Antibiotica tijdens de zwangerschap,
  • Antibiotica in de kindertijd,
  • Verkleuring door langdurig gebruik van zaken zoals mondwater, rode wijn, tabak, koffie en thee.

Daarnaast wordt levenslange fysiologische verkleuring ook als een factor voor de verkleuring van tanden beschouwd. Bij het bleken van vitale tanden worden gekleurde organische of anorganische elementen in de dentine en het glazuur met witmakende gels gereinigd.

Tanden bleken met laser

De tanden blekenmet behulpvan laser is een product van geavanceerde technologie. Na het isoleren van hetzachte weefsel met behulp van een barrière, is de behandeling snel voltooid. Patiënten kunnen in korte tijd al resultaten zien. Gevoeligheid vanhet tandvlees en van de tanden wordt niet waargenomen.

De voor het bleken van tanden wordt met speciaal LED-licht uitgevoerd. Tijdens de sessie worden conserveringsmiddelen aangebracht. Na de sessie wordt de bescherming voortgezet met vitamine E. Deze methode, die het resultaat van langdurig onderzoek is, wordt ook wel ‘power bleaching’ genoemd.

Hoe wordt het bleken van tanden met een laser uitgevoerd?

Vóór de toepassing voor het bleken van tanden met een laser, controleert de tandarts voor de behandeling de geschiktheid van de patiënt. Als er geen problemen voor de behandeling zijn, wordt het gebit tijdens de eerste sessie gereinigd. Daarna wordt een beschermer aangebracht om beschadiging van de lippen en het tandvlees te voorkomen. Danwordt de gel op de tanden aangebracht en worden er met tussenpozen van 30 seconden laserstralen uitgezonden.

De intervallen variëren echter naar gelang van de patiënt en het gebruikte apparaat. Na het proces, wordt de gel en de beschermer weer verwijderd. Er zijn mensen bij wie hetbleken niet mag worden toegepast;

  • Patiënten die een kankerbehandeling ondergaan,
  • Patiënten die jonger dan 18 jaar zijn,
  • Patiënten met ernstige tandvleesproblemen

Er zijn geen precieze wetenschappelijke gegevens over het gebruik tijdens de zwangerschap, maar het wordt wel afgeraden.

Zodra het bleken van de tanden met de laser is voltooid, kunnen de tanden binnen de daaropvolgende 15 dagen reagerenopexterne gekleurde elementen. Patiënten moeten om dit te voorkomen zich aan de aanbevelingen van de tandarts houden.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons 24/7 alle vragen over deze behandeling stellen.

Veelgestelde vragen

Tanden bleken met behulp van eenlaser is de toepassing van het in-office systeemvan bleken. Deze methode is geavanceerde technologie. Een bleekgel wordt aangebracht na het aanbrengen van een conserveringsmiddel om schade aan de mond en het tandvlees te voorkomen. Vervolgens worden de stralen uitgezonden. De intervallen van de laserstralen zijn afhankelijk van het apparaat en de patiënt. Na het proces worden de gel en het conserveermiddel weer verwijderd.

Als de patiënt rookt, moet hij voor de duur van de behandeling stoppen met roken. Ook cola, zuur voedsel en koffie moeten worden vermeden. Dingen die de patiënt wel en niet tijdens de behandeling moet doen, wordtdoor een deskundige tandarts uitgelegd. Patiënten moeten gedurende het hele procesdienovereenkomstig handelen.

De resultaten van het bleekproces variëren van patiënt tot patiënt. Het effectduurt korter bij mensen die koffie en thee drinken en sigaretten roken. Het kan lang worden gebruikt als de aanbevelingen van de tandarts worden opgevolgd, regelmatige zorg wordt toegepast en routine tandheelkundige controles worden gedaan.

Een tandlaserbehandeling kan niet bij elke patiënt worden toegepast. Voorafgaand aan de behandelingwordt door de tandarts een onderzoek uitgevoerd en wordt de geschiktheid van de patiënt gecontroleerd. Het wordt niet aanbevolen voor patiënten die een behandeling tegen kanker ondergaan, patiënten die jonger dan 18 jaar zijn, patiënten met ernstige tandvleesproblemen, patiënten die fotoreactieve geneesmiddelen op recept, zonder recept of homeopathische geneesmiddelen gebruiken.

Hoewel er geen exacte gegevens zijn over het gebruik tijdens de zwangerschap, wordt het toch afgeraden. Als er geen duidelijke problemen met de behandeling zijn, kan de toepassing worden voortgezet.